S2B Energia Oy on energia- ja vesihuoltoalan palveluihin erikoistunut  palveluyhtiö, jonka palveluvalikoimaan kuuluu asiantuntija- ja konsultointipalveluja sekä räätälöityjä ratkaisuja tiedon- ja taloudenhallintaan, laskutukseen sekä myynti- ja asiakaspalveluun. Yhtiön vahvuutena on vankka toimialaosaaminen, ammattitaitoinen henkilöstö ja laadukkaat liiketoiminnassa kehittyneet palvelutuotteet. Palvelutuotteiden ja -prosessien kehittäminen lähellä liiketoimintoja takaa palveluiden laadun ja tehokkuuden sekä henkilöstön osaamisen jatkuvan kehittymisen.

S2B Energia Oy mahdollistaa asiakkaidensa keskittymisen ydinliiketoimintaansa sekä vähentää yritysten henkilö- ja osaamisriskiä.
S2B Energia Oy:n palvelut ovat ratkaisu kiristyvään kilpailuun sekä toimialojen muutoksien tuomiin haasteisiin. S2B Energia Oy toimii läheisenä partnerina tuottaen kokonaisvaltaista palvelua kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi tarjoten asiakkailleen uudenlaisen tavan kohdentaa resurssejaan liiketoimintojensa kehittämiseen.